Veelgestelde vragen

 • Dit kunt u bij uw Apotheek aanvragen, zij hebben al uw medicatiegegevens. Ook in het online patiëntenportaal is het mogelijk een medicatieoverzicht te downloaden. 

 • Wettelijk is het toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan. Toch doen wij geen rijbewijskeuringen voor eigen patiënten. Wij huldigen het standpunt dat uw geschiktheid om aan het snelverkeer deel te nemen het beste bepaald kan worden door een onafhankelijke huisarts.

 • Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (WMO)

  Contact

  U kunt hiervoor contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking, hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

   

  Lees meer

 • Helaas hebben wij geen invloed op de wachtlijst bij een verzorging/verpleeghuis. Hiervoor verwijzen wij u naar het CIZ www.ciz.nl.

  • ELCM Online, U logt in via digiD met SMS functie en kan dan vanuit het dossier de medicatie herhalen. Dit kan 24 uur per dag.
  • De receptenlijn, U belt met de huisartsenpraktijk en kiest voor keuze 2. Daar spreekt U in wat er op het etiket van het medicijndoosje staat. Dit kan 24 uur per dag.
  • Via email reigerkamp@elcm.nl, noteer uw naam, geboortedatum en adres en geef aan om welke medicatie het gaat, met sterkte en gebruik. Dit kan 24 uur per dag.
  • Herhaalservice van de apotheek. De apotheek zorgt dat de chronische medicatie klaarstaat en heeft dan al toestemming van de huisarts voor het leveren van de medicatie. Deze service kan U in de apotheek bespreken of dit voor U mogelijk is.
  • Via de assistente aan de telefoon of aan de balie. Echter de andere mogelijkheden hebben onze voorkeur om de wachttijden aan de telefoon of balie zo kort mogelijk te houden.
 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Briefje van de dokter, (nieuwe) verwijzing, verklaringen en aanvragen

   

  Heb ik hulp van de huisarts nodig?

  Geregeld krijgen wij vragen over het maken van een doktersbriefje of een nieuwe verwijzing; het verstrekken van formulieren, machtigingen of verklaringen. Vaak is de hulp of betrokkenheid van huisarts niet nodig.

  Sinds kort is er een nieuwe website verwijsafspraken.nl

  Deze website is een initiatief van “Help de huisarts verzuipt” en heeft als doel om duidelijk te maken wanneer de betrokkenheid van de huisarts wel of niet nodig is.

  Op deze website verwijsafspraken.nl kunt u dus nagaan of u bijvoorbeeld een briefje, (nieuwe) verwijzing, verklaring of machtiging van de huisarts nodig heeft. De website wordt regelmatig geüpdatet en gecontroleerd. Nieuwe afspraken worden zo snel als mogelijk toegevoegd.

  Ondanks dat de informatie op de website helder en duidelijk is, geven wij u hieronder extra informatie over het verstrekken van een briefje van de dokter en nieuwe verwijsbrief.

  Briefje van de dokter?
  Soms worden wij gevraagd om een zogenaamde “briefje van de dokter”. Bijvoorbeeld een school die zich zorgen maakt over het verzuimgedrag van een leerling, of een reisbureau in verband met een annulereing wegens ziekte. Onze beroepsgroep KNMG is van mening dat huisartsen dergelijke “briefjes” niet moeten schrijven. Waarom? U leest dat in deze nederlandse of engelse toelichting.

  Nieuwe verwijsbrief nodig?
  Soms vragen ziekenhuizen om een nieuwe verwijsbrief van de huisarts. Omdat uw laatste bezoek bijvoorbeeld langer dan een jaar geleden was. Of omdat een specialist u wilt verwijzen naar een andere specialist in het ziekenhuis. Dit is echter vaak onnodig.

  U heeft geen nieuwe verwijsbrief nodig als:

  1. uw aandoening chronisch is, én
  2. u niet formeel bent ontslagen uit controles.

  U bent daarbij pas formeel ontslagen als uw huisarts een ontslagbrief kreeg, ook al was uw laatste bezoek enkele jaren geleden.