Meer informatie

 • Wilt u overleg over een uitslag van een onderzoek of heeft u een korte vraag aan uw huisarts dan kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur.
  De huisarts zal u tussen 12.00 en 14.00 uur terugbellen. Mocht dit, bijvoorbeeld door een spoedgeval, niet lukken zal de huisarts u aan het einde van de middag terugbellen. Voor uitslagen verzoeken wij u om na 11.00 te bellen.

 • Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen (bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent) dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
  Het huisbezoek is niet bedoeld voor als u geen tijd heeft of als u enige moeite heeft vervoer te regelen om naar het gewone spreekuur te komen.
  In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
  De doktersassistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

  Wij verzoeken u de visite aan te vragen vóór 11.00.

 • Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat wil zeggen dat wij aan op een groot aantal punten de kwaliteit en zorgvuldigheid van onze praktijkvoering op orde hebben. Periodiek wordt deze accreditatie gecontroleerd. Daarnaast vraagt de accreditatie om steeds nieuwe verbeteringsplannen. Zo blijven wij actief bezig met onze kwaliteit.